ចាក់ផ្សាយ[២០១៧-០២-២៤] ផ្សាយផ្ទាល់នា[២០១៦-០៩-០៧] កម្មវិធី"ដំណោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្ត​​" ភាគ ២

Discussion in 'កុម្ពៈ' started by webmaster, Feb 24, 2018.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី "ដំណោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្ត" កម្មវិធីនេះផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Page: Khem Veasna (https://www.facebook.com/Mr.KhemVeasna) នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦៕

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng