ចាក់ផ្សាយ[២០១៦-១២-១០] ផ្សាយផ្ទាល់[២០១៦-០៩-១១] កម្មវិធី"ដំណោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្ត​​" ភាគ ៩

Discussion in 'ធ្នូ' started by webmaster, Dec 10, 2016.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  1,826
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  ចាក់ផ្សាយកម្មវិធី "ដំណោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្ត" កម្មវិធីនេះផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Page: Khem Veasna (https://www.facebook.com/Mr.KhemVeasna) នាថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៧:០០ យប់ ដល់ម៉ោង ០៩:០០ យប់៕

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng