ផ្សាយ​ផ្ទាល់ [២០១៦-០៣-២០] វិទ្យុ FM105MHz ​រាជ​ធានីភ្នំពេញ​

Discussion in 'មីនា' started by webmaster, Mar 22, 2016.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  ផ្សាយបន្ត​​ផ្ទាល់​តាម​រយៈ​វិទ្យុ FM105MHz ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី២០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៦ ទាក់ទងសមាជលើកទី២របស់ គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦។ វាគ្មិន លោក ចិន ថុន និងលោក ហ៊ុន ទិត្យា

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng