លិខិត​​អញ្ជើញ ចូលរួមប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល

Discussion in 'សេចក្តីប្រកាស' started by webmaster, Mar 3, 2015.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  គោរព​ជូន​លោក លោក​ស្រី លេខា​ធិការ​ តំណាង​ការិ​យា​ល័យ​គណបក្ស​រាជ​ធានី​ ខេត្ត​ លោក​ប្រធាន​យុវជន​ដើម្បី​អំណាច​ពលរដ្ឋ​

  កម្មវត្ថុ៖ ការ​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ប្រជុំ​គណៈ​កម្ម​ការ​កណ្តាល​ (ទាញយក)

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng