[សេចក្តីសម្រេច] ទទួលស្គាល់​ សមាជិកជាតំណាង​គណបក្សប្រចាំសហរដ្ឋ​អាមេរិក

Discussion in 'សេចក្តីប្រកាស' started by webmaster, Mar 3, 2015.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  សេចក្តី​សម្រេច
  សេចក្តី​​សម្រេច​​ ​របស់​ គណ​បក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​ ទទួលស្គាល់​សមាជិក លោក ស៊ិន សុភិន និង លោក​ស្រី ស៊ិន ចន្ថា ជាតំណាងគណបក្សប្រចាំ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (ទាញយក)

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng