ឯកសារជំនួយស្មារតី​លេខ ២៥ "ខ្មែរ​ត្រូវ​ការ​មនុស្ស​ឆ្កួតច្រើនជាងនេះ"

Discussion in 'ឯកសារ​ផ្សេងៗ' started by webmaster, Feb 6, 2015.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  សូម​ទាញ​យក​ឯកសារជំនួយស្មារតី​លេខ ២៥ ដែលទាក់ទង​ប្រធានបទ"ខ្មែរ​ត្រូវ​ការ​មនុស្ស​ឆ្កួតច្រើនជាងនេះ" ​(ទាញយក)
 2. ChhunHeng123 Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  ហេតុអ្វីបានសរសេរថា អាញស្តាញត្រូវគេសម្លាប់អ្ចឹង?
 3. Kheavuth Ti Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  អត្ថបទមិនបាននិយាយថាអាញស្តាយត្រូវគេសម្លាប់ទេ តែអត្ថបទបាននិយាយថាកាលីឡេឯណោះទេដែលត្រូវគេសម្លាប់ព្រោះតែគាត់ថាផែនដីមូល។ សូមមើលអត្ថបទឡើងវិញម្តងទៀត។
 4. Chhhunheng123 Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  ខ្ញុំមើលបីបួនដងហើយ
 5. Kheavuthti Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  សូមទោស។ លោកពិតនិយាយត្រូវ។ អត្ថបទពិតជាសរសេរខុសចឹងមែន។
 6. Romdul Deum Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  ខ្ញុំឃើញខុសអញ្ចឹងដែរ ។ សូមកែផង ។

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng