សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍របស់ គ.ស.ប ស្តី​ពី​ការ​ទទួល​យក​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ពី​ប្រទេស​អូស្ត្រា​លី​

Discussion in 'សេចក្តីប្រកាស' started by webmaster, Sep 30, 2014.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍របស់ គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ ស្តី​ពី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​លើ​អនុ​ស្ស​រណៈ​យោគ​យល់​គ្នា​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ទទួល​យក​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ពី​ប្រទេស​អូស្ត្រា​លី​ឲ្យ​ស្នាក់​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ (ទាញយកខ្មែរ ១ | ទាញយកខ្មែរ ២) (ទាញយកអង្គគ្គេស ១ | ទាញយកអង្គគ្គេស )

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng