[សេចក្តីប្រកាសពត៌មាន] បណ្តាញ​សង្គម និង​គេហទំព័រ​ផ្លូវ​ការ​របស់ គ.ស.ប

Discussion in 'សេចក្តីប្រកាស' started by webmaster, Feb 18, 2014.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  សេចក្តីប្រកាសពត៌មាន
  ដោយសង្កេតឃើញថា កន្លងមកមាន Profile នៅតាមបណ្តាញ​សង្គម Facebook មួយចំនួន ជាពិសេស​អ្នក​គាំ​ទ្រ​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន​ សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង ក៏​ដូច​ជា​សេចក្តី​អំពាវ​នាវ​អោយ​ចូល​រួម​សកម្មភាព​ការងារ​ផ្សេងៗ​ ដោយ​គ្មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​គណបក្ស ដោយបាន​ប្រើ​នាម​ជា​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ នៅ​តាម​បណ្តាញ​សង្គម Facebook ដោយ​មិន​មាន​ពត៌មាន​ជាក់​លាក់​ និង​មិន​បាន​ទទួល​ការ​អនុញ្ញាត្ត​ត្រឹម​ត្រូវ​ទ្បើយ។

  អាស្រ័យ​ហេតុ​នេះ គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ សូមបដិសេធ និង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ ចំពោះ​សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង សេចក្តី​អំពាវនាវ​ទាំង​ទ្បាយ​ណា​ ដែល​ចេញ​ក្រៅ​ពី Profile "LDP Share" "Link: https://www.facebook.com/ldp.share.9?fref=ts" ឬ www.camldp.org ដែលជា Webpage ផ្លូវការរបស់​ គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ ទ្បើយ។

  គ្រប់លិខិត​បទ​ដ្ឋាន​ផ្លូវ​ការ របស់ គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ ទាំង​អស់ ដែល​ចេញ​ផ្សាយ​តាម​រយៈ Webpage ទាំង​ពីរ​ខាង​លើ គឺ​មាន​បោះ​ត្រា​គណបក្ស ពណ៌​ក្រហម​ទាំង​អស់​។ (ទាញ​យក)

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng