ផ្សាយ​​ផ្ទាល់ [២០១២-០៣-១៨] ​​វិទ្យុ FM105MHz ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ (ប៉ាង វ៉ាន់​ថោន)

Discussion in 'មីនា' started by កុមារស្រុកខ្មែរ, Dec 26, 2012.

 1. កុមារស្រុកខ្មែរ Administrator

  Message Count:
  190
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Male
  ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ FM105MHz ​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ ​នា​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​​១៨ ​ខែ​​មីនា ឆ្នាំ​២០១២ ​វា​គ្មិន អ្នក​ស្រី ប៉ាង វ៉ាន់​ថោន

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng