ឈ្មោះ​​តំណាង​និស្សិត​នៃ​បណ្តា​​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​

Discussion in 'យុវជនតាមសកលវិទ្យាល័យ' started by webmaster, Dec 24, 2012.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  1,826
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  ឈ្មោះ​​តំណាង​និស្សិត​នៃ​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ដើម្បី​អំណាច​ពលរដ្ឋ​តាម​​បណ្តា​​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​​ផ្សេងៗ​។ សូម​ចុច​ទី​នេះ​ដើម្បី​ទាញ​យក ឈ្មោះ​​តំណាង​និស្សិត​នៃ​បណ្តា​​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ ជា PDF (ទាញ​យក​)

  slide.jpg
  Sok Darim likes this.

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng