លក្ខន្តិកៈសម្ព័ន្ធ​យុវជន​ដើម្បី​អំណាច​ពលរដ្ឋ​(YAPP)

Discussion in 'លក្ខន្តិកៈយុវជន' started by webmaster, Dec 24, 2012.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  1,826
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  បុព្វកថា
  • ដោយ​ចង់​បាន​នូវ​សង្គម​ខ្មែរ​សំបូរ​សប្បាយ ហើយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជា​ម្ចាស់​ជោគ​វាសនា​ពិត​ប្រាកដ​។
  • ដោយ​យល់​ឃើញ​ថា​គោល​នរយោបាយ​កាត់​បន្ថយ​អំណាច​រដ្ឋ​ របស់​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រ​ជា​ធិបតេយ្យ​ជា​គោល​នយោបាយ​ជាក់​ស្តែង​...។ សូម​ចុច​ទី​នេះ​ដើម្បី​ទាញ​យកលក្ខន្តិកៈសម្ព័ន្ធ​យុវជន​ដើម្បី​អំណាច​ពលរដ្ឋ​(YAPP) ​ជា PDF (ទាញ​យក​)


  slide.jpg

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng