ផ្សាយ​ផ្ទាល់ [២០១៣-០៧-០៩] វិទ្យុ FM105MHz រាជធានីភ្នំពេញ (ម៉េង វ័លក្ខណ៍)

Discussion in 'កក្កដា' started by webmaster, Jul 10, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  ផ្សាយ​ផ្ទាល់​តាម​រយៈ​វិទ្យុ FM105MHz ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ជាមួយ CCHR នា​ថ្ងៃ​​​អង្គារ ទី​០៩ ខែ​​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៣ ​វាគ្មិន លោកស្រី ម៉េង វ័លក្ខណ៍

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng