សេចក្តីជូនដំណឹង កំណែទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​មូល​និធិ​ទ្រទ្រង់​កម្ម​វិធី​សម្លេង​ជួង

Discussion in 'សេចក្តីប្រកាស' started by webmaster, Apr 27, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  សេចក្តីជូនដំណឹង កំណែទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​មូល​និធិ​ទ្រទ្រង់​កម្ម​វិធី​សម្លេង​​ជួង​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ (ទាញយក)

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng