ការ​និយាយ​ការ​ពិត​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​យំ>>

Discussion in 'ជំរើស​គតិ​ពី Facebook' started by webmaster, Apr 11, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  2,026
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  ការ​និយាយ​ការ​ពិត​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​យំ វា​ប្រសើរ​ជាង​និយាយ​កុហក់​ធ្វើឲ្យអ្នក​ដទៃ​សប្បាយ​ចិត្ត​។
 2. LMEY TAUL Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  នេះពិតជាទស្សនះមួយដ៏ត្រឹមត្រូូវមួយ
 3. chomrong Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
 4. ឯល-ម៉ូត Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  El-Mot ហើយការនិយាយកាពិតមួយមាត់ត្រូវស្លាប់ វាប្រសើជាងទុកជីវិតដោយមិនបានធ្វើអ្វីសោះ។​
 5. kimhim Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  ចំពោះយើងត្រូវប្រកាន់ជំហរបែបនេះ តែចំពោះសាមីខ្លួនគេវិញ គេចង់​ស្ដាាប់ពាក្យណាដែលធ្វើឱ្យគេសប្បាយចិត្ដ ទោះបីមិនពិតក៏ដោយ
 6. ជា ធារ៉ា Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
 7. Sony Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
 8. Sony Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  និយាយការពិត ចង់គេសប្បាយចិត្តឬមិនសប្បាយចិត្ដ កុំខ្វល់ សំខាន់វាជាភាសារពិត និងមានប្រយោជន៍

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng