សមាជ​សាមញ្ញ​លើកទី១ របស់​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​

Discussion in 'សមាជ​សាមញ្ញ​លើកទី ១' started by webmaster, Feb 21, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  1,826
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  ១. សន្ទរ​កថា​ក្នុង​ឪកាស​សមាជ​លើក​ទី១​ របស់​ប្រធាន​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​ ថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១១​ (ខ្មែរ)​។ ​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទាញ​យក​ជា​ PDF​(ទាញយក)

  ២. សន្ទរ​កថា​ក្នុង​ឪកាស​សមាជ​លើក​ទី១​ របស់​ប្រធាន​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​ ថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១១​ (អង់គ្លេស)​។ ​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទាញ​យក​ជា​ PDF​(ទាញយក)

  ៣. របាយ​ការណ៏​គណៈ​កម្មា​ធិការ​អចិន្ត្រៃយ៏​សមាជ​លើក​ទី១​ ថ្ងៃ​ទី០៦​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១១​។ ​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទាញ​យក​ជា​ PDF​(ទាញយក)

  ៤. ខិត្តប័ណ្ណរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ។ ចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកជា PDF(ទាញយក)

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng