សារសំទ្បេងរបស់ គណ​បក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ

Discussion in 'សំទ្បេង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ' started by Think Together, Feb 20, 2013.

 1. Think Together Administrator

  Message Count:
  1,099
  Likes Received:
  28
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  អ្នក​អាច​ទាញ​យក​​សារ​សំទ្បេង​​ក្នុង​​ឆ្នាំ​នីមួយៗ​ ដើម្បី​ទុកសម្រាប់ ស្តាប់ ត្រិះរិះ ពិចារណា សង្កេត កត់​ចំណាំ ពិសោធន៏​ និង​ចែក​រំលែក​ដល់​អ្នក​​ដទៃ​ទៀត​ឲ្យ​បាន​យល់​ដឹង​ពី គោល​សំខាន់ៗ​បី​យ៉ាង ១. ប្រជា​ធិប​តេយ្យ/នយោបាយ ២. កិច្ច​បដិបត្តិ​ព្រះ​ធម៌ ៣. សីល​ធម៌​សង្គម​។ អ្នក​អាច​ចូល​រួម​ពង្រីក​​គំនិត​ ​ដោយ​ការ​ពន្យល់​ ប្រាប់​ដល់​​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​បាន​​ស្តាប់ តាម​រយៈ​​ការ​​ចែក​​​ ឌីស​(CD, VCD, DVD) ចែក​អង្គ​ចង​ចាំ​​ផ្សេងៗ​​ដូច​ជា​(Memory Card, ​USB, Bluetooth) ប្រាប់​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យស្តាប់​ការផ្សព្វ​ផ្សាយ​តាមវិទ្យុ កម្មវិធី Paltalk ឬ គេហទំព័រ​របស់​គណបក្ស​។ល។ យើង​ធ្វើ​ការ​ងារ​នេះ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​យើង​សម្រេច​នូវ​សុបិន​រួម​គឺ៖ ​“មាតុ​ភូមិ​មួយ​ដែល​ពួក​យើង​រស់​នៅ​ដោយ​ស្មើ​ភាព​គ្នា​ក្នុង​ភាព​ជា​ម្ចាស់​” សុបិន​រួម​នេះ​​ជា​ផល​ប្រយោជន៏​របស់​ពួក​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​។ ដើម្បី​​​ឲ្យ​សុបិន​រួម​របស់​យើង​បាន​សម្រេច​ទៅ​បាន​លុះ​ណា​មាន​ការ​ចូល​រួម​ដោយ​ការ​យល់​ដឹង​របស់​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​លើស​ពី ៥០% + ១ ​ព្រោះ​បើ​យើង​​ដើរ​​តាម​​ដោយ​ការ​មិន​យល់​ដឹង​លទ្ធផល​របស់​វាគឺគ្រោះ​មហន្ត​រាយ​។ អ្នកនឹង​មិន​អាច​ជួយ​ជាតិ​យើង​បាន​ទេ​ បើ​អ្នកមាន​ការ​យល់​ដឹង​តែ​ម្នាក់​ឯង​ ដូច្នេះ​ការ​ចែក​រំលែករបស់​ពិត​​ដោយ​ស្មោះ​ត្រង់​​ដល់​អ្នក​ដទៃ ជា​ការ​ជួយ​ជាតិ​យើង​ពិត​ប្រាកដ​។ ធ្វើ​ខ្លួន​ឯង​អោយ​រឹង​មាំ ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ដទៃ​!

  សូម​​​ទាញ​យក​សារ​សំទ្បេង​តាម​ឆ្នាំ​​នីមួយៗ​ ដូច​ខាង​ក្រោម​ទុក​ស្តាប់​​​៖

  ១១. សារ​សំទ្បេង​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៤ ៖ ទាញ​យក​( ភាគ ១ |ភាគ ២ |ភាគ ៣ |ភាគ ៤ )ទំហំ​[ ១,១៦៩ ​Gigabyte]

  ១០. សារ​សំទ្បេង​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៣ ៖ ទាញ​យក​( ភាគ ១ |ភាគ ២ |ភាគ ៣ |ភាគ ៤ |ភាគ |ភាគ ៦)ទំហំ​[ ១,៦២ ​Gigabyte]

  ៩. សារ​សំទ្បេង​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០១២​ ៖ ទាញ​យក ​( ភាគ ១​ | ភាគ ២​ | ភាគ ៣​ | ភាគ ៤​ | ភាគ ៥​ | ភាគ ៦​ | ភាគ ៧​ | ភាគ ៨​ | ភាគ ៩​ ) ទំហំ​[ ២,០២៨ ​Gigabyte]

  ៨. សារ​សំទ្បេង​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០១១ ៖ ទាញ​យក ​( ភាគ ១​ | ភាគ ២​ | ភាគ ៣​ | ភាគ ៤​ | ភាគ ៥​ | ភាគ ៦​ | ភាគ ៧​ | ភាគ ៨​ ) ទំហំ​[ ១,៧៨០២​ Gigabyte​]

  ៧. សារ​សំទ្បេង​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០១០​ ៖ ទាញ​យក​ ( ភាគ ១​ | ភាគ ២​ | ភាគ ៣​ | ភាគ ៤​ | ភាគ ៥​ ) ទំហំ​[ ១,០៣៩៥ ​Gigabyte​]

  ៦. សារ​សំទ្បេង​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០០៩ ៖ ទាញ​យក ​( ភាគ ១​ | ភាគ ២​ | ភាគ ៣​ | ភាគ ៤​ | ភាគ ៥​ | ភាគ ៦​) ទំហំ​[ ១,៣៦២៣​ Gigabyte]

  ៥. សារ​សំទ្បេង​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៨ ៖ ទាញ​យក ​( ភាគ ១​ | ភាគ ២​ | ភាគ ៣​ | ភាគ ៤​ | ភាគ ៥​ | ភាគ ៦​) ទំហំ​[ ១,៣៣៨ ​Gigabyte]

  ៤. សារ​សំទ្បេង​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០០៧​ ៖ ​ទាញ​យក​ ( ភាគ ១​ | ភាគ ២​ | ភាគ ៣​) ទំហំ​[ ០,៥១៣២​ Gigabyte]

  ៣. សារ​សំទ្បេង​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០០៦ ៖ ​ទាញ​យក ​( ភាគ ១​ | ភាគ ២​ | ភាគ ៣​ | ភាគ ៤​ ) ទំហំ​[ ០,៨៣៩​ Gigabyte]

  ២. សារ​សំទ្បេង​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០០៥ ៖ ​ទាញ​យក ​( ភាគ ១ ) ​ទំហំ​[ ១៩,០៩ ​Megabyte]

  ១. សារ​សំទ្បេង​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០០៤ ៖ ​ទាញ​យក ​( ភាគ ១ ) ​ទំហំ​[ ១២,៩ ​Megabyte]
 2. prak vong Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  i need sound during 2015
 3. 2015 Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
 4. Senghak Chhom Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  I need 2015 voice

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng