សុបិន​រួម​របស់​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​

Discussion in 'ការបកស្រាយសុបិនរួមរបស់ គ.ស.​ប' started by webmaster, Feb 19, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  1,826
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  សុបិន​រួម​របស់​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​ "មាតុ​ភូមិ​មួយ​ដែល​ពួក​យើង​រស់​នៅ​ដោយ​ស្មើ​ភាព​គ្នា​ក្នុង​ភាព​ជា​ម្ចាស់​​"
 2. ឯល-ម៉ូត Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  ឯល-ម៉ូត​ : ដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅដែលជាសុបិន្ដរួមរបស់ពួកយើង យើងបានចាប់ផ្ដើមពីការពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគោលធំៗបី។យើងពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋយល់បានមួយគឺជោគជ័យមួយពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋយល់បានពីរគឺជោគជ័យពីរ កាលណាប្រជាពលរដ្ឋយល់បាន៥០%+១ គឺគោលដៅទី១បានទៅដល់ ហើយគោលដៅទីពីរកុំពុងបន្តរ។
 3. ឯល-ម៉ូត Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  ឯល-ម៉ូត​ : ដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅដែលជាសុបិន្ដរួមរបស់ពួកយើង យើងបានចាប់ផ្ដើមពីការពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគោលធំៗបី។យើងពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋយល់បានមួយគឺជោគជ័យមួយពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋយល់បានពីរគឺជោគជ័យពីរ កាលណាប្រជាពលរដ្ឋយល់បាន៥០%+១ គឺគោលដៅទី១បានទៅដល់ ហើយគោលដៅទីពីរកុំពុងបន្តរ។
 4. ចេវ ស្ដើង Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  ពិតណាស់យើងត្រូវរស់នៅដោយស្មើរភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ដូចគ្នា។ អាត្នាសង្ឃឹមថាប្រទេសខ្មែររបស់យើងនឹងនឹងរីកចំរើនហើយនិងលូតលាស់បានយ៉ាងលឿនបំផុតក្នុងពេលឆាប់ៗៗៗនេះ។ សូមអោយដូចកំណាបមួយដែលថា៖ ​​ មើលសត្វកណ្ឌៀរកពួនដី មើលសត្វបក្សីក្រងសំបុក មើលឃ្មុំជាដើមសាងក្ដីសុខ ព្យាយាមសំរុកបានសម្រេច ទឹកស្រក់តក់ៗទំលុះថ្នរលក តៗថ្នសិកដាច់ កាន់ការងារអ្វីត្រូវប្ដូរផ្ដាច់ផលល្អសម្រេចព្រោះការព្យាយាម។ ដូច្នេះការពិតត្រូវតែឈ្នះការមិនពិត។
 5. Sony Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  សុបិន្តរួមនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួររបស់ខ្ញុំច្រើនណាស់។ សំនួរមួយក្នុងចំនោមនោះគឺ ថាតើធ្វើដូចដ្តេចទើបអ្នកក្រអាចមានឱកាសរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខ រីករាយ មាន អាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ និង រួចផុតពីការជិះជាន់ជាន់របស់អ្នកមាន។
 6. Yuth Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng